+46 727 202 056 info@smabatshamnen.se

Båtplatser och kö

Det finns 996 platser i hamnen. Det är kö till platserna. För närvarande är kötiden ca 24 månader.

Ställ dig i kö för båtplats genom att sätta in 400 kr på
Hamnens bankgiro 5353-6561.
Din plats i kön styrs helt av inbetalningsdatum. När du blir tilldelad båtplats dras avgiften (400 kr) av från hyran.

Köavgiften förnyas varje år i december, du får ett erbjudande om att fortsätta att stå i kön.

Ange:

  • Namn
  • Mailadress
  • Telefon
  • Båttyp, L(m), B(m), D(m) – exempel Maxi77 – 7,70 – 2,50 – 1,20

När en plats blir ledig kontaktar vi dig. Om du tackar nej så står du kvar i kön. Nytt erbjudande om plats kommer efter ett år, du kan också kontakta oss om förhållanden ändras och du vill ha plats så försöker vi ordna det.

 

Köformulär

4 + 6 =