+46 727 202 056 info@smabatshamnen.se

BÅTBOTTENTVÄTTEN

Tidbokning

Boka tid!

Båtbottentvätten tvättar segel- och motorbåtar upp till ca 45-50 fot. Om din båt är på gränsen – Kontakta oss för konsultation.

Priset för en tvätt är 500 kr. Båt från Småbåtshamnen betalar 350 kr (lördag 450 kr) (subventionerat pris).

Tvätten är bemannad med maskinist – ingen självbetjäning.

Bottentvätten har kommit på plats i nära samarbete med Malmö Stad Miljöförvaltningen. Tvätten ägs och drivs av Småbåtshamnen i Limhamn AB. Bottentvätten ger dig som båtägare en reell möjlighet att minska miljöbelastningen i ditt båtägande. Genom att hamnens båtar minskar sin förbrukning av giftig bottenfärg och istället tvättar botten i bottentvätten bidrar vi gemensamt till en bättre havsmiljö.