+46 727 202 056 info@smabatshamnen.se

Småbåtshamnen hyr ut båtplats i hamnen med vinteruppställningsplats. Man kan inte hyra enbart bryggplats eller landplats*. Priset för en plats bestäms av bredden mellan förtöjningsstolparna. För närvarande är priset 223 kr per dm och år. I priset ingår

  • Bryggplats
  • El & Vatten
  • Toalett & Dusch
  • Tillgång till Hobbyrum, Grillplats samt lekplats
  • Vinteruppställningsplats

Bryggplatsen upplåtes i perioden 15 april – 31 oktober. Övrig tid disponerar hamnen platsen.
Vinteruppställningsplats upplåtes i perioden 15 september – 15 maj. Övrig tid disponerar hamnen landplatserna. Båtägare som av någon anledning måste utnyttja landplats utanför perioden hänvisas till hamnkontoret för tillståndsansökan. Sådan båt flyttas till av hamnkaptenen anvisad plats, flytten bekostas av båtägaren.

Prisexempel
Årspris 2023 för plats med bredd 3,3 meter:   7 732 kr

 

Strandsjön, Brygga R och S

I Strandsjön är det grunt och endast mindre motorbåtar kan ligga här. Infarten sker under vägbron som är 1,6 meter över havet vid normalvatten. Brygga R har 27 platser med 2,2 m bredd. Brygga S har 54 platser med 2,0 meter bredd. Förtöjning sker mellan Y-bommar. Bryggorna har vatten men ingen el.

Årspris 2023 för plats på R & S bryggan:   3 990 kr

 

*) T & Z

Landplatser avsedda för trailerbåtar som sjösätts vid rampen. Bryggplats ingår ej. Båtar på T-planen är i första hand jollar och katamaraner som kan sjösättas med handkraft vid T-planens ramp. Båtar på Z och ZA sjösätts med bil på sjösättningsrampen alternativt med hamnens fasta sjösättningskran.

Årspris 2023 (inklusive moms) T: 815 kr   Z: 2 298 kr

Rampen

Sjösättningsrampen är låst med en kätting. Nyckel till hänglåset finns att köpa eller låna mot deposition. Hänglåset byts ut varje år (1 mars).

Vid köp av nyckel har man fri tillgång till rampen under perioden.

Pris 600 kr

Lån av nyckel: Deposition 600 kr, vid retur av nyckel inom 1 vecka återfås 550 kr (500 kr för den som inte har båtplats).

Pris 50 kr (100 kr)

Sjösättningskranen

Kranen kan hantera båtar som väger max 20 ton och max bredd 4,9 m. Kranen hanteras av hamnens personal. Båt kan lyftas för inspektion, reparation eller tvätt. Båt som står på trailer eller vagn kan sjösättas och tas upp med kranen. Tidsbokning sker här.

Pris för kranlyft  500 kr – 1000 kr beroende på båtvikt

Bogsering

Hamnens personal hjälper till med bogsering av din båt i hamnen. Beroende på omständigheter och tidåtgång varierar priset för bogsering.
Pris för bogsering 300 – 1 500 kr

 

Frihamnsordningen

Småbåtshamnen är medlem i frihamnsordningen. Du som har ordinarie båtplats kan köpa FH-dekal som berättigar till reducerad hamnavgift i andra frihamnar. Man får ligga max tre nätter i frihamn. Hamnarnas avgifter varierar, Småbåtshamnen tar 60 kr/dygn i serviceavgift.

Pris FH-dekal 200 kr.

Tvättstuga

Tvättstuga finns på hamnkontorets baksida. Tvättmaskin & Torktumlare. Tidsbokning.

Pris för 4 timmar120 kr.

Högtryckstvätt

Högtryckstvätt finns att hyra.

Pris för 2 timmar 150 kr