+46 727 202 056 info@smabatshamnen.se

Småbåtshamnen hyr ut båtplats i hamnen med vinteruppställningsplats. Man kan inte hyra enbart bryggplats eller landplats*. Priset för en plats bestäms av bredden mellan förtöjningsstolparna. För närvarande är priset 223 kr per dm och år. I priset ingår

  • Bryggplats
  • El & Vatten
  • Toalett & Dusch
  • Tillgång till Hobbyrum, Grillplats samt lekplats
  • Vinteruppställningsplats

Bryggplatsen upplåtes i perioden 15 april – 31 oktober. Övrig tid disponerar hamnen platsen.
Vinteruppställningsplats upplåtes i perioden 15 september – 15 maj. Övrig tid disponerar hamnen landplatserna. Båtägare som av någon anledning måste utnyttja landplats utanför perioden hänvisas till hamnkontoret för tillståndsansökan. Sådan båt flyttas till av hamnkaptenen anvisad plats, flytten bekostas av båtägaren.

Prisexempel
Årspris 2024 för plats med bredd 3,3 meter:   8 250 kr

 

Strandsjön, Brygga R och S

I Strandsjön är det grunt och endast mindre motorbåtar kan ligga här. Infarten sker under vägbron som är 1,6 meter över havet vid normalvatten. Brygga R har 27 platser med 2,2 m bredd. Brygga S har 54 platser med 2,0 meter bredd. Förtöjning sker mellan Y-bommar. Bryggorna har vatten men ingen el.

Årspris 2024 för plats på R & S bryggan:   4 250 kr

 

*) T & Z

Landplatser avsedda för trailerbåtar som sjösätts vid rampen. Bryggplats ingår ej. Båtar på T-planen är i första hand jollar och katamaraner som kan sjösättas med handkraft vid T-planens ramp. Båtar på Z och ZA sjösätts med bil på sjösättningsrampen alternativt med hamnens fasta sjösättningskran.

Årspris 2024 T: 870 kr   Z: 2 450 kr

Rampen

Sjösättningsrampen har bom som öppnas med kod som kan köpas online här eller på hamnkontoret.

Priser

endagskod  100 kr

månadskod  450 kr

årskod  1200 kr

Sjösättningskranen

Kranen kan hantera båtar som väger max 20 ton och max bredd 4,9 m. Kranen hanteras av hamnens personal. Båt kan lyftas för inspektion, reparation eller tvätt. Båt som står på trailer eller vagn kan sjösättas och tas upp med kranen. Tidsbokning sker här.

Pris för kranlyft  500 kr – 1200 kr beroende på båtvikt

Pris för transport i Roodbergtrailer 500 – 1200 kr beroende på båtvikt

Hamnens vaggor
Vi har stabila vaggor för uthyrning. Antalet växer för varje år och det är väntelista för att få hyra vintervagga. Anmäl intresse här!
Vinterhyra
3 ton 1500 kr
6 ton 1900 kr
12 ton 2350 kr
15 ton 2850 kr
18 ton 3550 kr
I perioden maj – september kan du ställa upp båten för service, allt från en dag till flera veckor. Båten ställs i hamnens hyrvagga.
Sommarhyra (per vecka)
3 ton 450 kr
6 ton 550 kr
12 ton 650 kr
15 ton 750 kr
18 ton 850 kr

Bogsering

Hamnens personal hjälper till med bogsering av din båt i hamnen. Beroende på omständigheter och tidåtgång varierar priset för bogsering.
Pris för bogsering 300 – 1 500 kr

 

Frihamnsordningen

Småbåtshamnen är medlem i frihamnsordningen. Du som har ordinarie båtplats kan köpa FH-dekal som berättigar till reducerad hamnavgift i andra frihamnar. Man får ligga max tre nätter i frihamn. Hamnarnas avgifter varierar, Småbåtshamnen tar 60 kr/dygn i serviceavgift.

Pris FH-dekal 200 kr.

Tvättstuga

Tvättstuga finns på hamnkontorets baksida. Tvättmaskin & Torktumlare. Tidsbokning.

Pris för 4 timmar120 kr.

Högtryckstvätt

Högtryckstvätt finns att hyra.

Pris för 2 timmar 150 kr